Czym zajmują się technicy drogowi?

Potrzebujesz ok. 2 min. aby przeczytać ten wpis

Sieć dróg i autostrad z roku na rok rozrasta się, w związku z czym istnieje coraz większe zapotrzebowanie na usługi specjalistów zwanych technikami drogowymi. Ich podstawowym zadaniem jest organizacja, wykonywanie, a także nadzorowanie wszelkich czynności mających związek z budową i eksploatacją nie tylko dróg, ale również lotnisk czy mostów. Sprawują kontrolę choćby nad malowaniem oznakowania na ulicach, o czym można przeczytać na https://www.matech.com.pl/pl/uslugi/uslugi-malowania-linii-oznakowania-poziomego.  W dalszej części artykułu zostaną wymienione pozostałe szczegółowe obowiązki techników. 

Praca wymagająca konkretnych umiejętności

Technicy drogowi bardzo często pracują w zespołach, dlatego też muszą być osobami posiadającymi umiejętność łatwego nawiązywania kontaktów i wykazującymi zdolność do kompromisów. Fachowcy ci znajdują zatrudnienie zarówno w firmach zajmujących się budową dróg, jak i organach administracji państwowej, przedsiębiorstwach wytwarzających materiały budowlane czy specjalistycznych laboratoriach. Ich główne zadanie polega na prowadzeniu prac ziemnych i tworzeniu nawierzchni, a także organizowaniu wszelkich koniecznych robót na drogach.

Zakres ich obowiązków obejmuje ponadto: sporządzanie precyzyjnych kosztorysów robót, badanie jakości nawierzchni jezdni, planowanie odwodnień oraz układów zieleni, rozliczanie wszelkich czynności naprawczych, nadzorowanie prac brukarskich (na ulicach, chodnikach, wjazdach na posesję, a nawet podwórkach), organizowanie regularnych przeglądów technicznych dróg i czuwanie nad ich przebiegiem oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej. Technik dba również o właściwe rozmieszczenie wszelkich niezbędnych oznaczeń na obrzeżach jezdni. Jeśli chodzi o znaki drogowe producent tych elementów często nawiązuje współpracę z bohaterem niniejszego artykułu, dzięki czemu przedsiębiorstwo drogowe jest w stanie nabyć je znacznie taniej, po cenach hurtowych.

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*