Jakie formalności trzeba spełnić przy ogłoszeniu upadłości konsumenckiej?

Potrzebujesz ok. 2 min. aby przeczytać ten wpis

Zamknięcie gospodarki przez pandemię sprawiło, że wielu przedsiębiorców ma problem z terminowym regulowaniem swoich zobowiązań. Osoby, które prowadzą jednoosobową działalność i utraciły płynność finansową, mogą zdecydować się na ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Takie działanie pozwala pozbyć się zadłużenia i wyjść na prostą.

Przesłanki do ogłoszenia upadłości przedsiębiorcy

Prawo do ogłoszenia upadłości konsumenckiej przysługuje osobom fizycznym oraz osobom fizycznym prowadzącym jednoosobową firmę. Przedsiębiorcy, którzy zostali wpisani do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, mogą złożyć stosowany wniosek pod warunkiem zaistnienia odpowiednich przesłanek. Jedną z nich jest brak wypłacalności, rozumiany przez stałą utratę zdolności do regulowania zobowiązań. Drugą przesłanką jest posiadanie przez firmę przynajmniej dwóch wierzycieli. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości sąd może odrzucić wniosek o upadłość.

Przebieg postępowania upadłościowego

Punktem wyjścia do rozpoczęcia postępowania upadłościowego jest złożenie wypełnionego wniosku do sądu rejonowego właściwego ze względu na siedzibę firmy. Informacje we wniosku dotyczą zarówno przedsiębiorcy, jak i wierzycieli. W przypadku problemów z jego sporządzeniem warto skorzystać z usług specjalistycznej firmy zajmującej się tego rodzaju sprawami. Upadłość konsumencka przedsiębiorcy może przybierać formę likwidacyjną lub układową. W pierwszym przypadku dłużnik traci cały swój majątek, w drugim określone zostają zasady spłaty zobowiązań.

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*