Jakie kroki podjąć w sytuacji otrzymania pozwu w sprawie karnej?

Potrzebujesz ok. 2 min. aby przeczytać ten wpis

Prokurator lub inne organy ścigania mogą zostać powiadomione o popełnieniu przestępstwa. Na tej podstawie toczone jest postępowanie przygotowawcze, które składa się z dwóch części. W pierwszym etapie, czyli postępowaniu w sprawie, organy podejmują działania, by ustalić, czy doszło do popełnienia czynu zabronionego. W drugim etapie określanym jako postępowaniu przeciwko osobie na podstawie zgromadzonych w śledztwie dowodów wydawane jest postanowienie o przedstawieniu zarzutów. Kolejnym etapem jest wniesienie do sądu aktu oskarżenia. Jakie kroki powinna podjąć osoba, która otrzymuje pozew w sprawie karnej? Przede wszystkim warto skontaktować się z prawnikiem, który specjalizuje się w tej dziedzinie. Jeśli chodzi o sprawy karne Bydgoszcz jest miastem, w którym działa wiele tego typu kancelarii. Prawnik zwiększa szansę wygranej.

Próba obrony

W postępowaniu sądowym należy podjąć wszystkie dopuszczalne środki, które pozwolą wykazać niewinność. Należą do nich: gromadzenie środków dowodowych, przesłuchiwanie świadków, wyjaśnienia osoby pozwanej. Decydując się na współpracę z adwokatem, można liczyć na profesjonalną współpracę, a przede wszystkim doskonałą znajomość prawa i zasad postępowania sądowego. W razie niepomyślnego wyroku, prawnik może też podjąć kolejne działania, do których należą: apelacja (od wyroków sądu pierwszej instancji) i zażalenie (niektórych postanowień i zarządzeń sądu), a także sprzeciw (dotyczący postanowienia sądu lub zarządzenia oraz sprzeciwu w stosunku do wyroku nakazowego).

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*