Jak przebiega postępowanie mediacyjne w sprawach cywilnych?

Potrzebujesz ok. 2 min. aby przeczytać ten wpis

Mediacja prowadzona jest wtedy, gdy istnieje szansa zawarcia umowy. Zostają o niej poinformowane strony zainteresowane, po czym mediator wraz z nimi ustala termin spotkania. W przypadku skierowania przez sąd, powinna się odbyć w czasie ustalonym przez ten organ. Najczęściej sprowadza się do kilku nieformalnych spotkań, podczas których strony przedstawiają swoje stanowisko. W każdym z nich uczestniczy neutralny mediator, który pomaga nawiązać stronom dialog. Zwykle pierwsze oficjalne zgromadzenie ma charakter informacyjny na temat rozpoczętej właśnie procedury. Dopiero później ustalany jest termin właściwego spotkania mediacyjnego. O całym procesie można dowiedzieć się więcej pod poniższym linkiem: https://sp-legal.pl/.

Dialog w celu porozumienia

Podczas kolejnych spotkań strony przedstawiają swój punkt widzenia konfliktu, oczekiwania i rozpoczynają współpracę. W niektórych przypadkach już podczas pierwszej rozmowy podejmowane są próby rozwiązania konfliktu. Za zgodą stron w mediacji mogą również uczestniczyć osoby trzecie. Spotkania powinny odbywać się w miejscu neutralnym i bezpiecznym dla każdego z uczestników. Zwykle jest nim budynek sądu.

Oprócz mediacji bezpośredniej można również przeprowadzać spotkania indywidualne z każdą ze stron osobno, przekazując drugiej informacje, stanowisko i pomysły rozwiązania konfliktu. Taka forma nazywana jest mediacją pośrednią i wciąż jej celem jest doprowadzenie do znalezienia kompromisu. Mediator pomaga także stronom sporu w napisaniu treści ugody. Z przebiegu mediacji powstaje protokół.

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*