Jakimi sposobami pracodawca może kontrolować czas pracy swoich podwładnych?

Potrzebujesz ok. 2 min. aby przeczytać ten wpis

Zgodnie z polskimi przepisami, pracodawca ma obowiązek kontrolować czas pracy swoich podwładnych. Do niedawna standardowym rozwiązaniem była lista obecności, którą pracownik podpisywał dwukrotnie – wchodząc do miejsca, w którym wykonywał swoje obowiązki zawodowe, a potem podczas opuszczania stanowiska. Obecnie jednak zarówno biura, hale produkcyjne, jak i urzędy coraz częściej decydują się na nowoczesne technologie.

Elektroniczne systemy kontroli czasu pracy

Są to urządzenia, takie jak te zawarte na witrynie https://micromade.pl/oferta/urzedy/, które w sposób ciągły rejestrują informacje o wejściach i wyjściach pracowników. Dane te są przesyłane na serwer i zapamiętywane. Dzięki temu w każdym momencie pracodawca ma możliwość kontroli. Może także sporządzać szereg raportów, zarówno niezbędnych w przypadku audytu, inspekcji, jak i dla własnych celów, w tym np. dotyczących.:

– czasu pracy,

– nieobecności,

– indywidualnych raportów pracownika,

– zbiorczych raportów zespołów lub wszystkich zatrudnionych.

Systemy te posiadają zwykle monitor lub czytnik kart, montowany w miejscu, przez które musi przejść każdy. Indywidualne, zakodowane karty umożliwiają przypisanie wejścia do danej osoby. Co ważniejsze, urządzenia te mają możliwość odnotowywania także wyjść służbowych, jak również socjalnych, np. na lunch.

Rejestratory online

Oprócz wspomnianych elektronicznych rejestratorów pojawiły się także oprogramowania na telefony i tablety, które pozwalają na wykorzystanie tych urządzeń jako rejestratorów czasu pracy.

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*