Jakie zdarzenia kwalifikują się jako wypadek w pracy?

Potrzebujesz ok. 2 min. aby przeczytać ten wpis

Nawet wyjątkowo bezpieczna posada wiąże się z pewnym ryzykiem – wypadki w pracy zdarzają się nawet tam, gdzie nikt się ich nie spodziewa. Jakie zdarzenia można określać mianem wypadków w pracy?

Wypadek w pracy

O wypadku w pracy mówi się, gdy pracownik dozna uszczerbku na zdrowiu w trakcie wykonywania swoich obowiązków lub w czasie przebywania na terenie firmy podczas przerwy, tuż przed rozpoczęciem pracy lub do momentu opuszczenia przedsiębiorstwa po zakończeniu powierzonych zadań. Nieistotna jest wielkość uszczerbku na zdrowiu, ani to czy do zdarzenia doszło z winy pracownika, czy też z winy pracodawcy. Jeżeli do wypadku doszło z powodu nieostrożności i nieprzestrzegania przepisów BHP przez pracownika, pracodawca nie ma obowiązku wypłacania mu odszkodowania. Jeśli natomiast pracodawca zawinił w kwestii zdarzenia, w którym ucierpiał pracownik, ubezpieczyciel pracodawcy wypłaca poszkodowanej osobie odpowiedniej wysokości odszkodowanie. Mianem wypadku w pracy określa się ponadto zdarzenia, jakie mają miejsce w drodze z domu pracownika do pracy oraz w drodze z pracy do domu.

Zgłoszenie wypadku w pracy

Jeżeli pracownik dozna uszczerbku na zdrowiu, powinien zgłosić to bezzwłocznie pracodawcy bez względu na wielkość urazu. Dodatkowo powinien skontaktować się z osobą odpowiadającą za przestrzeganie przepisów BHP w firmie, a w razie potrzeby wezwać na teren firmy karetkę pogotowia oraz policję. Jeśli do wypadku doszło z winy pracodawcy, warto skontaktować się również z Państwową Inspekcją Pracy.

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*